Nội dung khóa học:

– Lớp Python để giúp thí sinh làm chủ được Python và các công cụ, thư viện đơn giản.

– Một số thông tin quan trọng về cấu trúc Vòng Bán kết.

Đối tượng: Tất cả mọi người quan tâm đến Python đều được mời tham dự khóa học.

Thời gian: 8:30 – 11:30 sáng, ngày 27 tháng 7 ,2019

Địa điểm: Hội trường, Viện John von Neumann

Hạn chốt nhận đăng ký: 15:00 ngày 26 tháng 7, 2019.

 

Vui lòng xác nhận tham dự trong file dưới đây

Leave a Reply