Để có được kết quả tốt nhất cho vòng thi Bán Kết, BTC có cung cấp cho các bạn thí sinh những thông tin rất cần thiết cũng như những quy định chung trong Vòng Thi Bán Kết.

Vui lòng xem trong file hướng dẫn sau:

Leave a Reply