a) Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 07/09/2019

b) Địa điểm thi: Viện John von Neumann, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

c) Hình thức thi: Gồm 2 phần thi

+ Phần 1: Hoàn thành đề tài được giao và nộp về BTC bằng hình thức gửi email.

– 20 thí sinh được dự thi vòng chung kết sẽ được nhận đề tài vào ngày 07/08/2019 để hoàn thành và nộp lại cho BTC vào ngày 21/08/2019.

– 10 thí sinh hoàn thành đề tài tốt nhất (có điểm số cao nhất từ trên xuống) sẽ tiếp tục vào vòng thi phản biện để xếp thứ hạng. Kết quả top 10 sẽ được công bố vào ngày 24/08/2019.

+ Phần 2: Phản biện gồm 35 phút trình bày (20 phút thuyết trình + 15 phút trả lời)

– Ngày 07/09/2019 trình bày và phản biện trước hội đồng Ban Giám khảo về bài làm của mình.

d) Số lượng câu hỏi: 01 Đề tài được nhận qua email vào ngày 24/08/2019.

e) Thời gian làm bài:

– Phần 1: 14 ngày làm đề tài (thí sinh phải gửi bài làm theo đúng yêu cầu của BTC về cho BTC không trễ hơn ngày 21/08/2019)

– Phần 2: 30 phút trình bày trước hội đồng (15 phút thuyết trình + 15 phút trả lời câu hỏi của hội đồng Ban Giám khảo)

f) Hình thức nộp bài: Nộp bài theo đường link do BTC yêu cầu

g) Kiến thức cần có: Phạm vi như vòng thi Bán kết nhưng chuyên sâu và yêu cầu cao hơn.

Lưu ý:

– Top 10 tham gia phần phản biện ngày 07/09/2019  sẽ được Ban Tổ chức chuẩn bị buổi cơm trưa.

– BTC cuộc thi sẽ phát tài liệu về “Điều lệ cuộc thi” (hướng dẫn chi tiết về nội dung và cách thức thi) cho các thí sinh vào vòng chung kết.

Leave a Reply